เมล็ดกาแฟคั่ว อาราบิก้า 100 คั่วเข้ม ARABICA 1kg 1กิโล (Espresso Roast) สำหรับ MOKA POT drip filter

ราคาปกติ
600 บาท
ราคาขาย
390 บาท
จำนวน: มีสินค้า
เมล็ดกาแฟคั่ว อาราบิก้า 100% คั่วเข้มสำหรับ MOKA POT / Aero Press /DRIP /French Press

ARABICA 100% (Espresso Roast) คั่วเข้ม
มีความโดดเด่น เฉพาะตัว เหมาะกับ ชงกาแฟสด เมนูเอสเพรสโซ่ กลิ่นหอมมาก

ขนาดบรรจุ 1000กรัม/ถุง

Single/Blend: Espresso
Origin: Chiang Mai, Thailand
Process: Wet
Recommended Brewing Method:
 Moka pot , Espresso machine , Drip French Press , Aeropress
Acidity -1
Sweetness --2
Flavor ---3
Body ----4
Bitterness ----4


เมล็ดกาแฟคั่ว ใหม่ๆ หอม เข้ม สำหรับ ชงกาแฟเมนู ร้อน
ใช้ เมล็ดกาแฟอาราบิก้า 100% คั่วกลาง ชั้นดีจาก ยอดดอย จ.เชียงใหม่ -เชียงราย จนได้ความหอม และ รสชาติ ที่เข้มข้นลงตัว ใช้ชง เมนูร้อนต่างๆได้ดี เช่น เอสเพรสโซ่,ลาเต้ร้อน,อเมริกาโน่ร้อน.คาปูชิโน่ร้อน,

เมล็ดกาแฟ1ถุง 1000กรัม จะชงกาแฟเอสเพรสโซ่ร้อน ด้วย MOKA POT
ได้ถึง150แก้ว/ช๊อต (เมล็ดกาแฟ7กรัม/แก้วช็อต)

ไม่ควรซื้อเมล็ดกาแฟเก็บไว้เยอะๆ นานๆ ควรซื้อที่ละน้อยๆ เพื่อความสดใหม่ของกาแฟ
 
Coffee beans roasted espresso MOKA blend for MOKA POT / Aero Press in particular are unique.
 
(Espresso Roast) roasted
1000 grams / bag
 
 
New roasted coffee beans aromatic coffee menu of hot and cold.
Coffee beans Arabica fine from Doi Chiang Mai. blend with coffee beans, robusta until fragrant and intense flavor complements the brew menu, hot and cold are good, such as espresso, latte, hot. , Americano hot. Hot cappuccino, or. Espresso cold. Cold latte, cappuccino, cold, cold Americano.
 
1bag /1000 g to brew coffee, espresso, hot MOKA POT.
Up to 150 cups / shot (Black Coffee 7 g / shot glass).
 
Do not buy coffee beans stored much longer should buy a little more. The freshness of the coffee
 
 Size: 1000g.
 
For coffee gourmet that need a smooth Medium Roast Coffee.
 
 
เมล็ดกาแฟคั่ว อาราบิก้า 100% คั่วเข้มสำหรับ MOKA POT / Aero Press /DRIP /French Press ARABICA 100% (Espresso Roast) คั่ว เข้ม มีความโดดเด่น เฉพาะตัว เหมาะกับ ชงกาแฟสด เมนูเอสเพรสโซ่ กลิ่นหอมมาก ขนาดบรรจุ 200กรัม/ถุง Single/Blend: Espresso Origin: Chiang Mai, Thailand Process: Wet Recommended Brewing Method: Moka pot , Espresso machine , Drip French Press , Aeropress Acidity -1 Sweetness --2 Flavor ---3 Body ----4 Bitterness ----4 เมล็ดกาแฟคั่ว ใหม่ๆ หอม เข้ม สำหรับ ชงกาแฟเมนู ร้อน ใช้ เมล็ดกาแฟอาราบิก้า 100% คั่วกลาง ชั้นดีจาก ยอดดอย จ.เชียงใหม่ -เชียงราย จนได้ความหอม และ รสชาติ ที่เข้มข้นลงตัว ใช้ชง เมนูร้อนต่างๆได้ดี เช่น เอสเพรสโซ่,ลาเต้ร้อน,อเมริกาโน่ร้อน.คาปูชิโน่ร้อน, เมล็ดกาแฟ1ถุง 200กรัม จะชงกาแฟเอสเพรสโซ่ร้อน ด้วย MOKA POT ได้ถึง28แก้ว/ช๊อต (เมล็ดกาแฟ7กรัม/แก้วช็อต) ไม่ควรซื้อเมล็ดกาแฟเก็บไว้เยอะๆ นานๆ ควรซื้อที่ละน้อยๆ เพื่อความสดใหม่ของกาแฟ
 
 ภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิกาเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น จากต้นกาแฟที่ปลูกแซมในสวนยางพารา แมคคาเดเมีย และลิ้นจี่ ในจังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่ และในพื้นที่ป่าชุมชนที่ทางภาครัฐและกลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตกาแฟในท้องถิ่นสนับสนุนให้เกษตรกรปลูก โดยได้พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดีเทียบเท่ากาแฟที่ผลิตได้ในต่างประเทศ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนตั้งแต่การพัฒนาเกษตรกร การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและแปรรูป จนถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิต

จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกาแฟกับคุณสมบัติทางยา การดื่มกาแฟและการได้รับปริมาณคาเฟอีนในระดับหนึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งเต้านม ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน โรคหัวใจ โรคเบาหวานประเภทที่ 2 โรคตับแข็ง และโรคเกาต์ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตัวระงับความเจ็บปวด โดยเฉพาะในการรักษาไมเกรน และยังสามารถกำจัดโรคหืดในผู้ป่วยบางคนได้ด้วย

Northern part of Thailand has largely plant Arabica coffee. In the past, farmers grow coffee in rubber, macadamia and lychee plantations in Chiang Rai and Chiang Mai community forests. Nowadays, state and local coffee producers cooperative has encouraged farmers to plant coffee Arabica to replace maize and shift planting. They have also developed manufacturing processes to the standards equivalent to high quality coffee produced in other countries considering the various factors involved in all stages from farmers’ development, planting, maintenance, harvesting and processing to determine the quality of products.

From scientific studies, it has revealed the relationship between coffee consumption and medicinal properties. Drinking coffee and get caffeine to a certain level can reduce the risk of breast cancer, reduce the risk of Alzheimer's disease, Parkinson's disease, heart disease, cirrhosis, diabetes and gout and also improves the performance of pain resistant especially in the treatment of migraine. It can eliminate asthma in some patients as well.

北部是泰国阿拉比卡咖啡的种植地,咖啡树栽培于清莱府和清迈府中的橡胶园、澳洲坚果园和荔枝园中。目前政府和本地咖啡种植合作社鼓励种植阿拉比卡咖啡以代替玉米种植,对生产过程进行发展以获得与国外咖啡生产相媲美的标准和质量。综合考虑与农业发展、种植、维护、贮存和生产相关的各种因素以确保产品质量。

科学研究已发现饮用咖啡和药用功效之间的关系。饮用适量的咖啡和摄入适量的咖啡因有效减少乳腺癌、阿尔茨海默氏病、心脏疾病、肝硬化、糖尿病和痛风的患病风险,还能够有效的减轻疼痛,尤其是治疗偏头痛并且消除一些哮喘患者的病情。
Visitors: 1,458,736