Aeropress เครื่องชงกาแฟสด ระบบแรงดันอากาศ รุ่นปี2014 ถึง ปัจจุบัน เครื่องชงกาแฟสดแบบพกพา

ราคาปกติ
1,800 บาท
ราคาขาย
1,590 บาท
สินค้าหมด

Aeropress เครื่องชงกาแฟสดแบบพกพา ระบบแรงดันอากาศ ให้กาแฟสดหอมกรุ่น

AeroPress ซึ่งเป็นที่ยอมรับของบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ (Coffee Expert)
AeroPress - อุปกรณ์ชงกาแฟอีกรูปแบบหนึ่งที่ผสมผสาน การชงกาแฟผ่านกระดาษกรอง และการใช้แรงดันเข้าด้วยกันอุปกรณ์มีลักษณะเหมือนกระบอกฉีดยา ให้แรงดันกาแฟ และน้ำร้อน ผ่านกระดาษกรองด้านล่างก่อนลงสู่ถ้วย คิดค้นขึ้นในปี 2005 ค่อนข้างเป็นของใหม่ ซึ่งให้ความเข้มข้นของกาแฟได้ใกล้เคียงกับวิธีการชงแบบ Espresso และกาแฟมีความเปรี้ยวน้อยกว่าการชงแบบ Drip Brew กาแฟที่ใช้จะบดละเอียดกว่าDrip Brew ใช้เวลาชง 30 วินาที

AeroPress Coffee and Espresso Maker
Unique coffee/espresso maker uses total immersion and gentle pressure to produce coffee with extraordinarily rich flavor
Makes American style coffee or an espresso-style shot perfect for use in lattes or cappuccinos
Because of the lower temperature and short brew time, the acid level of the brew is much lower than conventional brewers
Micro-filtered coffee so pure and particle-free that it can be stored for days as a concentrate

Visitors: 1,473,976